logga_webb_gray_light_galler

GALLEREXPERTEN utför service av
rullgaller och rulljalusier på marknadens samtliga fabrikat.

Service

GALLEREXPERTEN  utför service av rullgaller och rulljalusier på marknadens samtliga fabrikat.
Vi utför tusentals serviceåtgärder årligen.

 

Serviceavtal

Teckna serviceavtal och undvik fördyrande omkostnader.
I vårt serviceavtal ingår årlig:

  • Okulär besiktning
  • Funktionskontroll inkl. smörjning
  • Förslag till åtgärdspaket vid brister och skador

KONTAKTA OSS

GALLEREXPERTEN AB
Jonstorpsvägen 186
254 76 Allerum
Telefon: 042 - 14 17 47 eller 040-30 80 10
E-post
info@gallerexperten.se